Persoonlijk
Logo
Werkwijze
Profiel
Portfolio
Contact
Aandachtspunten
Diensten

Visie

Minder is meer.

In mijn werk streef ik steeds naar een helder, informatief en mooi eindresultaat.

Mijn logo – een open schelp – symboliseert mijn visie: als ik goed en open luister naar de wensen van mijn opdrachtgevers, ligt schoonheid voor het oprapen. Zoals de schelp op het strand.

Sluit