Deze website is verouderd, maar ik vind hem nog steeds mooi! Zie voor meer gegevens mijn weblog
Persoonlijk
Logo
Werkwijze
Profiel
Portfolio
Contact
Aandachtspunten
Diensten

Het antwoord

Op basis van dit eerste gesprek maak ik een offerte met een globaal plan. Kunt u zich daarin vinden, dan gaan we verder aan de slag.

Eerst maak ik een grafische opzet die als basis dient voor uw site. Deze ademt de sfeer uit van de uiteindelijke site en kan in deze fase nog worden bijgesteld, totdat we beiden tevreden zijn.

Ondertussen werkt u aan de inhoud van uw site: u verzamelt tekst en beeldmateriaal.

Als het basisontwerp eenmaal klaar is, kunt u de vorderingen van de site zelf op internet volgen en er uw commentaar op geven. In deze wisselwerking wil ik graag een mooie en plezierige omgeving maken voor uw product.

Sluit